Lady Macbeth kust een zwart schaap

images/macbeth_01.jpg
In het kader van de Culturele Gemeente Midden-Drenthe 2020-2021

 “Fair is foul, and foul is fair, hover through fog and filthy air.” 
William Shakespeare, Macbeth

 

“En slecht is gooud en gooud is slecht,

vleeig deur vieze lucht in vleuik en zucht.”

Jannie Boerema

Lady Macbeth kust een zwart schaap is een muziektheaterbelevenis op een bijzondere locatie bij Kamp Westerbork

met professionele acteurs, dansers, musici, amateurspelers en een schaapskudde.

Lady Macbeth kust een zwart schaap is een bewerking van Shakespeares meest mystieke tekst, gespeeld en gedanst door een professionele cast van acteurs, dansers en musici, samen met amateurspelers uit de regio. De voorstelling zal te zien zijn nabij het terrein van Herinneringscentrum Kamp Westerbork in de maanden mei en juni 2021. In het jaar 2020, 75 jaar na de bevrijding, zal op locatie een preview van de voorstelling te zien zijn met lokale bewoners, amateurs en enkele professionals (acteurs en dansers). Deze mensen spelen het jaar erna mee in de professionele voorstelling! De locatie is de grote zandvlakte nabij de parkeerplaats van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Deze vlakte wordt in de voorbereidende fase in 2020 en in 2021 getransformeerd voor dit theatrale ritueel.

De Drentse theatermaker en choreografe Betsy Torenbos (ROODPALEIS) regisseert een ensemble van professionele acteurs in een mysterieuze, beeldende en muzikale voorstelling.

Aan het project werkt een uitzonderlijk ervaren artistiek team mee: nieuwe composities van jonge componisten en bestaande werken van Louis Andriessen, voor de scenografie Tom Schenk (o.a De Appel, Nationale Theater), lichtontwerp Hans Boven (o.a. het Pauperparadijs), schrijver, bewerker  en dramaturg Jo Willems (o.a. opera Ontstaan in grote nood over Werkman met componist Gerard Ammerlaan) en regisseur Johan Doesburg als adviseur. Jannie Boerema (Drents schrijfster en vertaler) levert de vertaling van Engels naar Drents. Het is na 1985 de eerste keer dat een stuk van William Shakespeare in het Drents wordt opgevoerd.

Deze Drentse Macbeth maakt inzichtelijk en invoelbaar hoe een individu uitgroeit tot een onderdrukkende macht, voor wie het doden van alles wat hem in zijn macht belemmert een levenstaak wordt. Hoe het kwaad in het menselijk brein kan woekeren en welke gevolgen dat heeft voor het leven en welzijn van anderen. Ook na Adolf Hitler zijn er nog altijd voorbeelden te over in de wereld, van machthebbers die in staat zijn de vrijheid van grote groepen mensen te bedreigen.

Deze actuele Lady Macbeth kust een zwart schaap gaat verder dan de neergang van een heerser en laat tevens zien hoe een gemeenschap en de kracht van het collectief uiteindelijk toch in staat zijn onze vrijheid te herwinnen en te beschermen.

Om de kracht van de gemeenschap te benadrukken wordt deze Macbeth in het Drents opgevoerd. Niet uit nationalistische overwegingen, maar om te laten ervaren dat sociale cohesie en het spreken van een gemeenschappelijke taal in de samenleving belangrijk is voor het leven in vrijheid en vrede. Dat een gemeenschap, door sterke onderlinge verbondenheid juist open kan en wil staan voor samenwerking met iedereen, ook mensen van buitenaf, vanuit andere gemeenschappen, streken en landen.

Voor deze Macbeth gaat ROODPALEIS (na de succesvolle voorstelling Adres Onbekend in 2016) een tweede samenwerking aan met Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

De Nieuwe Kolk (DNK), vaste samenwerkingspartner van ROODPALEIS is bij dit project betrokken voor onder meer ticketing, PR en repetitieruimten. Het Huus van de Taol gaat een boekwerk/magazine uitgegeven met de vertaling en uitgebreide achtergrondinformatie in nauwe samenwerking met schrijfster Jannie Boerema.

“Stars, hide your fires; Let not light see my black and deep desires.” 
  William Shakespeare, Macbeth

 

“Vraog ik de sterren heur licht te doven zodat gien eein mien duuster longern lezen kan.”

                                                                                                                                                                       Jannie Boerema

Met de multidisciplinaire en vernieuwende theatervoorstelling Lady Macbeth kust een zwart schaap bieden ROODPALEIS en Herinneringskamp Westerbork mensen de kans om vrijheid op een heel bijzondere wijze te (her)waarderen en te vieren. Onder het adagium: Speel mee, dans mee of doe mee als vrijwilliger tijdens deze Drentse Macbeth in de Drentse taal, op een unieke Drentse locatie.

Deze Drentse Macbeth wil invoelbaar maken hoe belangrijk vrijheid is en hoe kwetsbaar mensen op dat punt zijn én blijven. Door inzicht te krijgen in het kwaad van onderdrukking en machtswellust, ervaart de bezoeker het belang van vrijheid. Lady Macbeth kust een zwart schaap; vanaf dat moment is er geen rem meer op de machtswellust van haar man en daarmee de onderdrukking van een hele gemeenschap. Het slotakkoord is een ode aan de kracht van gezamenlijkheid: hoe vereende kracht sterk kan staan en een doorslaggevende rol speelt bij het bevechten en bewaken van onze vrijheid. Het naoberschap.

De locatie waartegen deze versie van Macbeth zich afspeelt speelt een belangrijke rol bij het herdenken en herinneren van mensen die in ons recente verleden slachtoffer werden van een tiranniek heerser. Het is belangrijk ook nieuwe generaties te verhalen van wat er gebeurde en kan gebeuren. We weten immers niet waar we naar toe moeten gaan, als we niet weten waar we vandaan komen.

Aangezien de generatie, die de tweede wereldoorlog meemaakte binnen afzienbare tijd niet meer in leven is, wil ROODPALEIS met deze bijzondere productie een nieuw en aansprekend theatraal ritueel aanbieden, om stil te kunnen staan bij de geschiedenis, via de actualiteit, om te leren voor de toekomst.

Macbeth heeft veel trekken van huidige politieke leiders en linken met de actualiteit zijn dan ook heel goed te maken in een hedendaagse bewerking. Macbeth onderscheidt zich door een aantal in het oog springende kwaliteiten, waardoor mensen hem op het schild verheffen en tot een held verklaren. Bij elke stap die hij zet om zijn ambities te bereiken groeit zijn achterdocht en vijandbeeld. Sterker nog, hij heeft het vijandbeeld nodig om zichzelf en zijn daden te kunnen verantwoorden. In die zin heeft Macbeth alle trekken van leiders als Trump, Erdogan, Ortega, Orban, Loekasjenko of Xi Jinping. Ook zij doen er alles aan om de werkelijkheid aan hun wil te onderwerpen. Alleen zo denken ze hun eigen werkelijkheid - en daarmee hun eigen ambitie en positie – als een onontkoombare noodzaak te propageren en te bestendigen. Om dat te bereiken heiligt hun doel het middel. Uiteindelijk heiligt het doel elk middel.